Persbericht

Op 6 februari 2019 ontving Lavetan de Factory of the Future Award. De award wordt uitgereikt door Agoria en Flanders’ Food aan toonaangevende bedrijven die bewijzen dat ze goed scoren op 7 transformaties die noodzakelijk zijn om wendbare, hoogtechnologische organisaties te zijn. De 7 transformaties zijn:

 1. World Class Manufacturing Technologies: het inzetten van de meest eigentijdse productietoestellen
 2. End-to-end Engineering: productontwikkeling in functie van de volledige waardeketen, met behulp van virtuele modellen en simulaties
 3. Digital Factory: digitaliseren van de operationele processen, onderling verbonden via het internet
 4. Human Centered Production: betrokkenheid van de medewerkers bij de toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling
 5. Production Network: de organisatie is ingebed in een samenhangend netwerk
 6. Eco Production: duurzame productiesystemen met oog voor elke fase van de levenscyclus van een product; de materialenkringloop wordt gesloten en het energiegebruik drastisch verminderd
 7. Smart Production Systems: vlot kunnen inspelen op veranderende marktvragen
De beoordeling gebeurt door een schriftelijk assessment en een audit van 1 dag waarop specialisten van iedere transformatie het bedrijf komen beoordelen en interviewen.

Lavetan werd opgericht in 1997 als laboratorium voor het primaire segment van de voedingsindustrie, met een sterke focus op de pluimveekwekers en –dierenartsen. De activiteiten spreidden de jaren daarna uit naar de transformatiesector (verwerkers van voeding) en de distributiesector. In 2008 verhuisden we naar de huidige locatie in Turnhout. Een nieuw LIMS (laboratorium information management system) werd geïnstalleerd. In combinatie met de nieuwe gebouwen, zorgde dat voor een LEANE, industriële manier van werken. De verdere groei leidde tot de uitbreiding van de gebouwen in 2015 en de realisatie van een doorgedreven robotisering en verdere digitalisering van het labo. In 2016 werd er opnieuw volop geïnvesteerd in de activiteiten in het primaire segment. Ook hier werden robots geïntegreerd in het analyseproces en werden innovatieve oplossingen geïntroduceerd voor meer transparantie en traceerbaarheid van dier tot analyse. Het labo heeft nu 2 state-of-the-art labo’s: een microbiologisch en een serologisch. Voor de chemische analyses wordt samengewerkt met partnerlabo’s, zodat Lavetan een one-stop-shopping-point is voor zijn klanten.

Lavetan is de voorbije 20 jaar kunnen blijven groeien door steeds de synergie met de klant te zoeken. Dat doen we door meerwaarde te bieden in de fase voor de analyse en in de fase na de analyse. Een goede analyse van het hele proces zorgt voor een gesmeerde ketting in het labo, maar vooral voor de klant. Wij leveren onze klanten geen analyseresultaten af, maar heldere informatie. Dat zal ook de komende jaren onze focus zijn. 20 jaar geleden werkten we ambachtelijk, daarna evolueerden we naar een industriële manier van werken en nu zijn we gedigitaliseerd en gerobotiseerd, maar de transformatie naar de intelligente fase is al ingezet. In 2019 worden hiervoor nog 2 investeringen uitgevoerd: de installatie van een MALDITOF en de integratie van artificiële intelligentie in het LIMS (Laboratory Information Management System, het centrale computersysteem. Met de MALDITOF kan je bacteriën binnen enkele minuten identificeren. Nu duren bevestigingstesten 1 of 2 dagen. Voor de klant levert dat een belangrijke tijdswinst op. De artificiële intelligentie zal er voor zorgen dat resultaten na analyse in sommige gevallen vrijgegeven kunnen worden zonder tussenkomst van een wetenschappelijk verantwoordelijke, die normaal alle resultaten nog eens nakijkt. Dat levert voor de klant weer een tijdswinst op. Bovendien gaan we de artificiële intelligentie ook inzetten om veranderingen in analyseresultaten bij een klant op te sporen, zodat we onze klanten nog meer inzicht kunnen geven in hun historische data.

Waarom deden we mee?

Onze activiteit als laboratorium is uiteraard streng gereglementeerd, maar de opgelegde voorschriften zijn labotechnisch van aard. Het verplichte kwaliteitssysteem richt zich ook op veel technische aspecten. We zochten naar een systeem dat ons de juiste kapstokken zou geven om ons niet enkel een goed laboratorium uit te bouwen, maar om een leading onderneming te zijn, klaar voor de toekomst. De 7 pijlers die Agoria aanreikt, leken ons de juiste om aan te werken. Het winnen van de award is in dat opzicht een bonus, het belangrijkste is om het kompas in de juiste richting te houden en iedere dag te werken aan de aspecten die belangrijk zijn voor de toekomst.

Waar scoorden we goed op?

 • Alle processen staan zeer goed in kaart, worden optimaal ondersteund door het volledig gedigitaliseerde LIMS en de laboranten worden ondersteund door robots om kwalitatief goede analyses uit te voeren. Zo leveren we snel correcte analyseresultaten af.
 • In 2016 installeerden we de automatische lijn in het microbiologielab. Daarmee gingen we ook over van petriplaten naar petrifilms. Die zijn veel kleiner en vragen dus veel minder energie in het labo, omdat in de processen veel koeling en opwarming nodig is.
 • Het meedenken met de klanten, van het moment dat het staal bij hen opgehaald wordt, tot de rapportering is een gesmeerde ketting, die meerwaarde geeft over het proces dat veel ruimer is dan enkel het proces in het labo. De medewerkers krijgen meer en meer informatie van dashboards, waardoor ze zelfsturend kunnen werken.

Waar gaan we naartoe?

Nederland staat zeker nog op onze verlanglijst om te veroveren, nu zijn we vooral actief in België en Zuid-Nederland. We willen ons groeipad de komende jaren zeker verder zetten. Om dat te ondersteunen plannen we ook nog verdere aanwervingen. Hiervoor zijn we steeds op zoek naar mensen die IT- en procesgericht zijn.

Het is voor ons ook erg belangrijk dat we Lavetan kunnen verankeren in Turnhout. Daarom vinden we deze award belangrijk, omdat hij ons sterkt in wat we aan het doen zijn en aangeeft dat we echt wel toonaangevend zijn en anders dan de andere laboratoria. Maar ook de focus van het laboratorium op analyses waarbij de nabijheid van het laboratorium belangrijk is, maakt dat we Lavetan duurzaam kunnen verankeren in de Kempen, dat is zeker belangrijk voor onze medewerkers.


Lavetan in het heel Kort

Milestones

 • 1997 - oprichting
 • 2008 - verhuis naar de huidige site in Turnhout. De nieuwe gebouwen en de installatie van een nieuw LIMS zorgden voor een LEAN productieproces.
 • 2015 - verdubbeling van de vloeroppervlakte
 • 2016 - installatie van machines om het microbiologische lab de robotiseren
 • 2018 - installatie van machines om het serologische lab te robotiseren

Cijfers

 • 8 600 000 euro omzet
 • 1 000 000 analyses per jaar
 • 2200 stalen per dag
 • 80 medewerkers

Contact

Als u meer info nodig heeft, kan u contact opnemen met:
Raf Peeters
Assistent-laboratoriumdirecteur
+32 494 68 09 57
+32 14 44 34 75 (rechtstreeks)
Als u uw artikel wil laten nalezen, kan u het doorsturen op raf.peeters@lavetan.be. We sturen de feedback snel terug.

Als u artikels schrijft in een interviewstijl, kan u Jan Robrechts (oprichter en laboratoriumdirecteur) vermelden als uw gesprekspartner. Als u graag een persoonlijk onderhoud heeft met Jan, gelieve dan contact op te nemen met Raf op de contactgegevens hierboven.

Agoria en Flanders’ Food verspreiden zelf ook een persbericht rond de uitreiking.